Vill testa polisens förmåga att avvärja terrorhot

0:43 min

Nu vill Polisförbundet man undersöka polisens grundförmåga att klara extraordinära påfrestningar genom ett så kallat stresstest.

Polisförbundet vill att Riksrevisionen ska stresstesta polisen för att se hur verksamheten klarar av att tackla extraordinära påfrestningar. Bakgrunden är bland annat terrordåden i Paris och Bryssel, och nu vill man undersöka polisens grundförmåga.

– Mot bakgrund av den omvärld i med till exempel terrorhot och med en polisbrist där poliser slutar i en omfattning vi inte har sett tidigare, behöver vi få ett svar på polisen grundförmåga,säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz till P4 Västerbotten.

Polisförbundet anser att Riksrevisionen ska granska Polisens förmåga att klara av en samordnad terrorattack mot Sverige och om förutsättningar till exempel när det gäller personal, materiel, operativ planering och övningsverksamhet är tillräcklig. Precis på samma sätt som Riksrevisionen tidigare stresstestat Försvarsmakten.