Finansinspektionen granskar Nordea

1:48 min

Uppgifterna om att Nordea hjälpt kunder att starta brevlådeföretag i Panama kom som en överraskning för Finansinspektionen, säger chefen för tillsynen av stora banker Christer Furustedt. Finansinspektionen har redan granskat och dömt ut böter till Nordea för bankens brister i hanteringen av risken för penningtvätt.

– Vi ser allvarligt på det inträffade. Vi tittar just nu på vilken information som vi behöver samla in för att vidta ytterligare åtgärder, säger Christer Furustedt.

Så sent som i maj 2015 beslutade Finansinspektionen om sanktioner mot Nordea för att banken hade brustit när det gäller att följa penningtvättsföreskrifterna. De handlar bland annat om att bankerna ska ha god kännedom om sina kunder, göra en riskbedömning för penningtvätt och att bankerna ska ha en förståelse för de transaktioner man genomför. Enligt Furustedt så fanns det i den utredningen inga uppgifter om brevlådeföretag i Panama.

– Vi har kontaktat tillsynsmyndigheten i Luxemburg för att enligt media har Nordea använt sitt dotterbolag i Luxemburg. Vi kommer att föra en dialog med banken om uppgifterna som kommer fram, säger Christer Furustedt.

Finansinspektionen ska nu ta med de nya uppgifterna i den uppföljning av sanktionsbeslutet mot Nordea som kom förra året.

– För att vara snabba på bollen lägger vi in de nya uppgifterna i uppföljningen.

På frågan om Finansinspektionen även kommer att granska andra banker svarar Furustedt:

– Den frågan får vi diskutera internt. Det har framkommit att även andra banker, om än i mycket mindre skala, haft träffar.