Brandmän blåser för nyktert räddningsarbete

1:21 min

Det blir allt vanligare med nykterhetskontroller inom det offentliga.

Sedan i höstas alkoholtestas de brandmän som kör på larm.

Räddningstjänsten i Stor-Göteborg vill inte riskera olyckor med de tunga fordon som i hög hastighet kör ut för att släcka bränder, säger chefen, förbundsdirektören, Lars Klevensparr.


– Det är inte så att Räddningstjänstens personal har mer bekymmer med alkohol än man har på andra arbetsplatser. Vi har sedan några år en alkoholpolicy.

När de brandmän, som gör utryckningar, börjar sitt tjänstgöringspass gör man ett utandningsprov hos arbetsledaren.

För när väl larmet går hinner man inte med några alkotester.
Sedan i höstas har en person blåst rött. Vid sådana tillfällen ska personalenheten stå redo att hjälpa om man konstaterar alkoholmissbruk.

I Göteborg har Färdtjänstens bilar alkolås - de startar alltså inte om föraren har alkohol i utandningsluften.

Alla Västtrafiks bussar har alkolås och spårvagnsförarna måste blåsa i alkoskåpet på depån.

Dessutom testar nästan hälften av de 2 100 bilar som Gatubolaget hyr ut till olika kommunala verksamheter för alkohol.

Räddningstjänstens Lars Klevensparr kommer med en uppmaning

– Kanske finns det även andra blåljusmyndigheter som också borde genomföra samma förfaringssätt som Räddningstjänsten i Storgöteborg gjort:

Men blåljusmyndigheten Polisen har exempelvis har gjort tvärtom i Göteborg. Där har inte radiobilarna alkolås men däremot alla civila tjänstefordon.