Nu ska fler utvisas från Gävleborg

0:36 min

Nu ska fler människor utvisas från Gävleborg. Gränspolisen i Region Mitt, där Gävleborg ingår, ska bli 45 anställda i stället för dagens 30. Dessutom kommer utvisningarna i länet öka med en tredjedel enligt polisen.

Sverige tog och tar emot människor på flykt och under förra året nåddes nya rekordsiffror för mottagandet. Det innebär också att fler får lämna landet efter att deras fall prövats av Migrationsverket. Det har pratats om uppemot 80 000 personer i hela landet.

Just nu rustar Gränspolisen i Region Mitt, där Gävleborg ingår, inför kommande utvisningar som ska verkställas. Och därför storsatsar alltså Gränspolisen i Region Mitt för framtiden.

15 personer ska nyrekryteras och det är en ordentlig ökning i och med att man just nu är omkring 30 personer.

Det är både färdigutbildade poliser och civila personer med rätt kompetens som kommer att rekryteras.

Men det är tuff konkurrens om sökanden, samtliga Regioner konkurrerar. Trots det är Kjell Timmerholm, chef på Gränspolisen i Region Mitt, hoppfull.

– Vi ser redan nu att vi har ett stort antal sökande så urvalsunderlaget kommer vara ganska gott, jag har stora förhoppningar för att vi kommer klara den här rekryteringen på ett bra sätt.

Även om polisen rekryterar för att fler utvisningar ska verkställas under 2016, så kommer den verkliga skillnaden att märkas först senare, mot 2017. Detta eftersom personalen som rekryteras måste få utbildning och sedan komma igång med arbetet i att till exempel hitta personer som kan gömma sig för polisen efter att de fått reda på att de ska utvisas.

– Eftersom vi står inför en så stort rekrytering och har ett så stort behov av utbildning av de vi rekryterar, så tror vi inte att vi kommer kunna öka verkställningarna speciellt mycket nu under 2016. Vi siktar på att göra en ökning under 2017, säger Kjell Timmerholm.

Men hur många kan det röra sig om under 2016?

– Vi tror att vi kanske kan verkställa runt 450 till 500 personer.

Hur stor är den ökningen jämfört med tidigare?

– Det är en ökning med ungefär en tredjedel.

Hur många det kommer att röra sig om allt som allt för Gävleborg framöver vet polisen inte än. Migrationsverket måste handlägga alla tusentals ärenden, sedan ska polisen få ärendena på sitt bord.

– Vi har ingen riktigt bra bild av hur många ärenden Migrationsverket lämnar över, så vi går och väntar. Men vi lägger upp en strategi för hur vi lättare ska komma vidare med ärendena och på bästa sätt ska kunna verkställa de här ur landet, avslutar Kjell Timmerholm.