Ljusdals kommun protesterar mot sänkta hastigheter

1:37 min

Ljusdals kommun är kritiska till Trafikverkets förslag om att sänka hastigheten på riksväg 83 och 84 från 80 kilometer i timmen till 90 kilometer i timmen. Kommunen vill istället se en höjning av hastigheten till 100 kilometer i timmen. 

Kommunen menar att förslaget är ett hot mot glesbygden och att det kan komma och få konsekvenser för inlandet. 

– Genom att införa 80 kilometer, så kan det leda till att trafikströmmar går på andra vägar. Samtidigt så kommer det att ta längre tid att åka mellan orter som vi vill binda ihop när det gäller arbetsmarknad, utbildning och sjukvård, säger Lasse Molin (M) ordförande för kommunstyrelsen i Ljusdal.

Förslaget att sänka hastigheten ingår i Trafikverkets anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard ett arbete som ska pågå tom 2025.

– Det går mycket väl att köra 90 kilometer mellan Hudiksvall och Ljusdal. Den här indelningen som nu sker, den sker generellt. Utan att ta hänsyn till hur vägen mellan Ljusdal och Hudiksvall ser ut, säger Lasse Molin. 

Ljusdals kommun ska innan den 1 juni svara på en remiss till Trafikverket om förslaget. Ljusdals kommun vill istället se helt andra lösningar när det gäller hastigheten på riksväg 83 och 84. 

– Den lösning som ligger närmast till hands, det är att riksväg 83 mellan Bollnäs och Ljusdal på vissa vägsträckor, tämligen omgående går från 80 till 90-väg. Och sedan att man i från Trafikverket i stället kommer med ett förslag på hur vi kan göra en 100-väg mellan Ljusdal och Hudiksvall.

P4 Gävleborg har sökt Trafikverket för en kommentar utan att framgång.