Sorg drabbar hjärtat – högre risk för flimmer

0:57 min

Det finns en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer hos personer som plötsligt förlorar en partner, visar dansk forskning. Om dödsfallet dessutom är oväntat ökar risken, främst bland yngre.

Den ökade risken för förmaksflimmer i hjärtat höll i sig i ett år, men var som högst efter 8 till 14 dagar efter dödsfallet.

Forskningen visar hur svår stress påverkar hjärtats hälsa, enligt Gunilla Burell, som är forskare vid Uppsala universitet. Vid förmaksflimmer sker massor av små impulser inuti hjärtat som gör det svårt att hålla en jämn rytm. Ofta får flimmer hjärtat att slå snabbare.

– Det är inte farligt i sig. Risker kommer om rubbningarna i rytmen blir långvariga och kroniska. Då är det väl känt att det finns en risk för stroke och andra komplikationer, säger Gunilla Burell vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Hjärtflimmer märks inte alltid och kallas då för tyst förmaksflimmer. Symptom som trötthet och yrsel kan bli påtagliga, och i vissa fall kan den drabbade även svimma.

Studien visar att personer under 60 år hade den största riskökningen, och ökningen var ännu större om partnern varit frisk och därför dog oväntat.

– Du är mera beredd om du har en partner som varit sjuk länge. Då är det inte samma chock och kris som om man är 40 och har en 35-årig partner som plötsligt dör.

Att stress kan orsaka arytmier är en naturlig reaktion från kroppens sida. För patienter med hjärtbesvär kan läkare försöka förebygga arytmier med hjälp av läkemedel före förväntade stressfyllda upplevelser. 

Efter ett år hade de som sörjde samma risk som resten av befolkningen att drabbas av förmaksflimmer.

Referens: Graff S, Fenger-Grøn M, Christensen B, et al.
"Long-term risk of atrial fibrillation after the death of a partner."
DOI:10.1136/openhrt-2015-000367