Upphovsrätt till utomhuskonst gäller även på nätet

2:26 min

Högsta Domstolen ger föreningen Upphovsrätt i Sverige rätt i tvisten med Wikimedia.

Konstnärers upphovsrätt till utomhuskonst gäller även på nätet. Det slår Högsta domstolen fast i sitt beslut i tvisten mellan den ideella föreningen Wikimedia Sverige som verkar för att tillgängliggöra information via nätet och föreningen Bildupphovsrätt i Sverige.

Bildupphovsrätt i Sverige stämde Wikimedia eftersom man ansåg att de inskränkte konstnärernas upphovsrätt, när man utan avtal publicerade länkar till bilder på konstverk på offentliga platser. Erik Forslund är förhandlingschef och jurist hos Bildupphovsrätt i Sverige.

- Det är ett väldigt gott besked till Sveriges bildkonstnärer eftersom de här licensavtalen som vi tecknar med kommuner och landsting och andra som har stora mängder utomhuskonst som man gärna vill visa upp på nätet, vi har avtal med många av dem. Den ersättning som vi då betalar ut till upphovsmännen blir ett viktigt, reellt tillskott i deras ekonomi. Så det är mycket betydelsefullt för Sveriges upphovsmän. Om det här hade varit en tidning, till exempel, så är det inte alls säkert att vi hade haft något case, utan då finns det en inskränkning i lagen som säger att man får avbilda konstverk. Men det här är inte en tidning, utan det är på internet och det är ett annat förfogande, och då gäller konstnärens ensamrätt. Och det är det som Högsta Domstolen nu har bekräftat.

Enligt Erik Forslund försökte Bildupphovsrätt att ingå ett licensavtal med Wikimedia, som vägrade. Och det är därför som man har stämt dem. Wikimedia å sin sida anser att det snarare är till konstnärernas fördel att deras verk blir tillgängliga för allmänheten via deras databas. Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige.

- Det är väldigt märkligt. Jag skulle snarare säga att den ekonomiska förlusten för en konstnär är när ingen vet om vad de gör. För väldigt mycket av den offentliga konsten är extremt anonym. Det är den ena delen. Den andra delen är att beslutet är väldigt paradoxalt. Hur kan det vara så att du får sälja en pappersversion av en bild, men du får inte ge bort den i digital form? Där finns en motsägelsefullhet som jag inte tycker att Högsta Domstolen har tagit någon hänsyn alls till.