Skellefteå

Döms för grovt barnpornografibrott

En Skellefteåbo döms till fängesle. Mannen hade över 1200 bilder på sin dator.

Polisen fick upp ögonen för mannen, som är i 35-årsåldern,via den amerikanska organisationen National Center for Missing and Exploited Children. Organsisationen tipsade polisen om att tre filmer hade lagts
upp på internet i maj 2013 från en IP-adress som visade sig tillhöra Skellefteåbon.

Vid en husrannsakan beslagtogs dator och hårddisk som visade sig innehålla 1 259 bilder och 179 filmer, varav 506 bilder och 124 filmer varit sådana där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling.

Nu fastslår hovrätten tingsrättens dom. Det blir en månads fängelse och skyddstillsyn med särskild föreskrift där mannen ska genomgå Kriminalvårdens program Relation och samlevnad (ROS).