Omstritt skolbeslut i kommunfullmäktige

I Luleå pågår just nu kommunfullmäktige, som bland annat ska avgöra frågan om den omfattande – och omstridda – omstruktureringen av skolan.

Enligt förslaget Framtidens skola ska sju av kommunens skolor stängas. Det är socialdemokraterna, som har egen majoritet i fullmäktige, som har gett i uppdrag åt tjänstemännen att ta fram förslaget. 

Hur det slutgiltiga beslutet faller ut, det blir klart under eftermiddagen.

Av oppositionsparterna stödjs förslaget av Moderaterna.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har istället krävt att en skolkommission ska tillsättas för att se över hela frågan.