Mötesplats för EU-migranter i Sundsvall

1:13 min

Från och med den här veckan har de EU migranter som finns i Sundsvall fått en träffpunkt i och med att EU projektet "Make Sense" nu fått temporära lokaler på Kyrkans Hus. 

Tre timmar tre dagar i veckan kommer lokalen att vara öppen. Innan sommaren hoppas projektledaren  att det ska finnas mer permanenta lokaler med tillgång till duschar samt möjligheter att tvätta kläder och att värma mat.

Projektet ska stödja social inkludering och stärka egenmakten hos målgruppen. Tillsammans med frivilligorganisationer och kommunerna ska projektet skapa mötesplatser i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. 

Mötesplatserna kommer bland annat att erbjuda samhällsorienterad information om till exempel hur man söker jobb och hur hälsovården fungerar.

– En del av projektet handlar om att visa vägen och förklara hur saker och ting fungerar i Sverige både vad gäller rättigheter och skyldigheter när man kommer till Sverige från ett annat EU land, säger Erik Sandberg.

Senast till sommaren hoppas Erik Sandberg att projektet ska kunna flytta in i mer permanenta lokaler.