Östergötland

Stridsvagnsövningar orsakar buller i Motala

2:13 min

Försvarsmaktens övningar på Kråks skjutfält söder om Karlsborg har lett till klagomål på buller i Motala med omnejd. Anledningen till att det låter extra mycket just nu är att det pågår skjutövningar med stridsvagnar, berättar överstelöjtnant Magnus Frykvall.