Miljoner i böter för transportförseningar i Örebro län

1:27 min

På ett år har bolagen som kör serviceresor, som färdtjänst och sjukresor i Örebro län, misskött sina uppdrag vid över 1 000 tillfällen.

I de flesta fall handlar det om förseningar som transportföretagen får böta för.

– Det är absolut inte okej att det är så många viten. Det är ett antal förseningar som vi pratar om. Att det blir så mycket pengar beror på att när man nått upp till ett visst antal förseningar så ökar vitet med 3 000 kronor, säger Tex Kihlström, chef för serviceresor på Region Örebro län.

Ett enda bolag stod förra året för över hälften av de 1 086 förseningar och andra avvikelser som fortkörning och kritik mot förarnas beteende.

Det bolaget betalade över två miljoner kronor i vite och skulle inte ha kört fler serviceresor om det inte hade varit för en rättsprocess som pågår. Bolaget fortsätter köra fram till dess att frågan avgörs i domstol.

Sammanlagt betalade transportföretagen förra året tre miljoner kronor i vite för att bolagen inte skött sina uppdrag enligt avtal, men trots det har antalet avvikelser inte minskat.

– Hade det inte betalats viten hade det säkert blivit ännu mer förseningar, säger Tex Kihlström.

Tror du att det blir bättre under nästa avtalsperiod?

– Vi måste jobba på att hitta bättre lösningar för att få till ett bättre avtal där vi kan följa upp bland annat avvikelser och säkerställa att det inte blir den här formen av avvikelser, säger Tex Kihlström som ansvarar för serviceresor på Region Örebro län.