افزایش حقوق ماهانه کارمندان تحت پوشش قرارداد بازرگانی 

1:30 min

شب گذشته وضعیت افزایش حقوقی برای ۲۰۰ هزار کارمندی که در  فروشگاه‌ها و انبارها کار می‌کنند، مشخص شد. حقوق ماهیانه برای کسانی که به صورت تمام وقت کار می‌کنند ۵۹۰ کرون افزایش می‌یابد. 


قرارداد بازرگانی در رده دوم بزرگ‌ترین قراردادهای جمعی قرار دارد.  حقوق ماهانه بر اساس این قرارداد که یک سال اعتبار دارد، ۵۹۰ کرون افزایش می‌یابد. 
 
بر اساس این قرارداد، حداقل دستمزد به میزان ۵۰۰ کرون افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب افزایش هزینه کارفرمایان نیز در همان سطحی قرار می‌گیرد که دو طرف مذاکره قرارداد صنعتی در هفته گذشته، توافق کردند، یعنی ۲٫۲ درصد.

بر اساس قرارداد جدید، برای کاهش مرز استخدام مدت معین، مدت زمان کار جانشینی vikariat  به سه سال افزایش یافته است. همچنین به کسانی که به‌صورت موقت در شکل استخدامی مدت معین مشغول به کار هستند، باید دست‌کم ۱۴ روزِ کاری پیشنهاد شود. 
یوهان بری لوند که در پشت صندوق یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی در استکهلم نشسته  است، می‌گوید: من فکر می‌کنم این افزایش حقوق برای کسانی که در این مشاغل فعالیت می‌کنند، مناسب باشد. او ادامه می‌دهد: بیشتر کسانی که شغل من را دارند، ۲۴ هزار کرون درآمد دارند، پس ۵۰۰ کرون مبلغ قابل توجهی است.