Kulturer där människor offrades gav klassklyftor

1:27 min

Forskare från Nya Zeeland har undersökt vad religiösa offer av människor kan ha spelat för roll för den social strukturen i samhällen på olika öar i bland annat Indonesien. Man fann att ju mer utbredda sådana här ritualer var desto större var sannolikheten att samhället var uppdelat i klasser. 

Forskare har tittat på tidigare studier om religion som ett sätt att hålla samman samhällen. Här visar de hur olika typer av rituella religiösa offringar dessutom kan ha spelat roll för klasstrukturer utvecklas.

Man såg att ju mer utbredd den här typen av ritualer var desto mer verkade samhället kunna delas upp i tydliga klasser, där den offrande klassen var över dem som offrades. Ju mindre offrande, desto mer jämlikt samhälle.

Genom att titta på språkutvecklingen inom den här kulturen kunde forskare se att det här offrandet föregick klasstrukturerna.

– Det verkar som att religiösa människooffer ofta föregår en utveckling mot klassamhällen och det är ju ett steg på vägen. Vi vet inte varför, men vi vet åtminstone att det ser ut som det gör, säger Kimmo Eriksson, professor i matematik vid Mälardalens högskola och gästprofessor på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.

Forskningsfältet, som kallas för kulturevolution, kan ibland stå och stampa eftersom det kan vara svårt att få information som stödjer olika teorier om hur den mänskliga kulturella utvecklingen har sett ut.

Men Kimmo Eriksson tycker att det här är en väl genomförd studie.

– Den gör precis det jag tycker att man ska göra, nämligen att titta på mycket data på ett visst fenomen och se efter om man har en teori som lyckas förklara vissa aspekter av dessa data, säger han.

Studierna presenteras i tidskriften Nature.

Referens: Joseph Watts et al. Ritual human sacrifice promoted and sustained the evolution of stratified societies. Nature, 2016. DOI: 10.1038/nature17159