Autism på agenda under april

3:02 min

April är månaden FN utsett till World autism awareness month, för att sprida kunskap om och uppmärksamma autism. Det är bra, menar Anne Lönnermark, som är ordförande för Autism- och aspergerförbundet och själv förälder till ett barn med Aspergers syndrom.

– Framförallt att vi kan prata mer om hur vi kan anpassa samhället bättre så att alla kan få möjligheten att vara delaktiga, säger Anne Lönnermark till P4 Väst.

Autism är en funktionsvariation som bland annat påverkar förmågan till social interaktion. Enligt Autism- och aspergerförbundet har ett av 150 barn någon form av autism.

2 april är sedan 2008 FN:s Världsautismdag och april är månaden under vilken autism ska uppmärksammas.

Anne Lönnermark har själv en son med Aspergers syndrom. Enligt henne vet samhället mer om autism nu än för några år sedan, men bara på ett ytligt plan.

– Den djupa kompetensen saknas inom skola, sjukvård och arbetslivet. Det gör att det blir väldigt svårt för personer med autism att få ta del av sina rättigheter, säger Anne Lönnermark.

– Det finns väldigt många positiva sidor med autism där personer har otroligt många styrkor och de kommer inte till sin rätt som samhället ser ut i dag. Man drar ner på resurser inom olika LSS-verksamheter och skola, vilket gör att vardagen blir sämre.

Men det är framförallt kompetens, och inte resurser, som behövs, enligt Anne Lönnermark.

– Det är med kompetens man hittar anpassningar som inte alltid behöver vara så dyra.

Hur benägna är kommunerna att lyssna på dig, som mamma och som ordförande för förbundet, och de förslag du har på förbättring?

– Jag upplever att de lyssnar, men det är en lång väg tills det blir verklighet. Ofta handlar det om lagstiftning och hur den ska tolkas. Och så har vi landets alla kommuner som har självstyre i många frågor. Det är väldigt svårt att få ut det i verkligheten för varje person.