Biskopen mötte nyanlända svenskar på Öland

3:53 min

De internationella gudstjänsterna i Köpingsvik har blivit en succé. I går var Växjö stifts biskop Fredrik Modéus på besök och han tyckte om det han såg och hörde.

– Det är kyrkans uppgift just nu att försvara de mycket grundläggande värderingar som har präglat vår kultur länge och som inte är självklara längre. Solidaritet, barmhärtighet, en öppen famn, kärleksbudskapet i praktiken, säger han.

Innan söndagens gudstjänst samlades de som ville i församlingshemmet för sopplunch, kaffe och the. Och som vanligt var det många asylsökande och nyanlända bland besökarna.

– Vi har detta varje söndag, syrier och svenskar och folk från andra länder. Vi äter tillsammans och ber tillsammans, säger Dima Matrs, Kalmar, som också är en av dem som tolkar under gudstjänsterna.

Söndagens gudstjänst hölls av Magnus Johansson och som vanligt tolkades hans ord till många olika språk. Som extra hjälp projicerades texter på de olika språket när det var dags att be Fader vår på väggen bredvid altaret. Psalmerna som sjöngs var på engelska med ganska enkla texter.

De döpta gudstjänstbesökarna fick möjlighet att ta nattvard, och de som inte var kristna kunde gå fram för att få välsignelse av prästen eller be tillsammans med biskopen.

– Jag tycker om att vara här och träffa människor och dricka kaffe. Och så är jag här för musiken, jag älskar musik, säger Haida Alshimari som var en av besökarna.

Söndagen var speciell på fler sätt än att biskopen var på besök. Flera asylboende i trakterna kring Borgholm ska snart flytta för att ge plats åt sommarölänningar och turister och detvarr många som tog avsked av varandra. Men Magnus Johansson berättar att Norra Ölands pastorat tar kontakt med de aktuella församlingarna som får asylsökande som har bott i Borgholms kommun.

Fredrik Modéus hade mycket gott att säga om det arbete som Norra Ölands pastorat gör med asylsökande och som de internationella gudstjänsterna är en del av.

– Det är ju både ett integrationsarbete och en undervisning om kristen tro på en samma gång, säger han. Här har man hittat ett sätt där man både är tydlig med vad kyrkan stå för och där man välkomnar alla. Det tycker jag är en suverän kombination, säger han.