Skola.

Modulhus ska bota trångboddhet

Krokoms kommun kommer lösa trångboddheten på Näldens skola med modulhus, alltså en slags baracklösning.

Idag går det 162 barn på skolan och eleverna har under en längre tid varit trångbodda. Olika lösningar har utretts men nu har kommunstyrelsen beslutat att köpa in en 144 kvadratmeter stor modulbyggnad till en kostnad av 3,1 miljoner kronor.

Modulhuset kommer vara på plats och användas från och med i höst.