Polisen: Vissa pusselbitar saknas

3:43 min

Branden i gymnastiksalen på Önstaskolan var anlagd, det säger polisen i Västerås. Men ännu finns ingen misstänkt.

Polisen har nu avslutat den tekniska undersökningen av platsen, och kan nu konstatera att branden i Önstaskolans gymnastiksal var anlagd.

– Det handlar om själva brandförloppet som redan initialt pekade på det, sen har brandplatsundersökningen styrkt det, säger Lars Jansson som är utredningsledare på polisen i Västerås.

Hur går arbetet att hitta de som gjort det?

– Vi har fått in en hel del vittnesuppgifter, där vi har konkreta uppgifter som pekar i viss riktning. Men vi ser fortfarande att det finns personer som vi är intresserade av att få tag i, som vi tror har uppgifter att lämna som är till gagn för utredningen.

Lars Jansson säger att polisen tror att det finns fler personer som varit på platsen som de ännu inte fått kontakt med.

Har det hållits förhör?

– Det har ännu inte hållits några förhör där vi har delgivit misstanke. Vi har haft förhör med ett antal individer, och vi fortsätter hålla förhör, säger Lars Jansson.  

Polisen har i nuläget inte heller frihetsberövad någon.