Forskare: Minskad bevakning av landsorten hotar demokratin

1:47 min

Tidningarnas bevakning av landsbygdsområden har minskat och det är ett större problem än att papperstidningen inte längre delas ut i landsbygdsprenumeranternas brevlådor.

Det är ett hot mot demokratin säger Gunnar Nygren professor i journalistik på Södertörns Högskola.

– Det stora problemet är att det inte längre finns någon bevakning. Finns det ingen bevakning av den plats där man bor då minskar anledningen att prenumerera.

Igår rapporterade vi att drygt 100 av Katrineholms-Kurirens prenumeranter får inte längre sin papperstidning med tidningsbud på morgonen, då det är för dyrt. Men enligt Gunnar Nygren är de nedskärningar på bevakningen av ytterområdena som gjorts de senaste åren ett större problem.

En studie från Södertörns Högskola visar att bevakningen av Vingåker och de mindre orterna i Katrineholms Kurirens bevakningsområde minskat under en tioårsperiod, till förmån för centralorten Katrineholm. Och det kan bli en demokratisk förlust säger Gunnar Nygren.

– När färre prenumererar och läser lokala tidningar minskat också möjligheterna att påverka.