Sågverk i konkurs

Sågverket Juni Timber i Långserud har försatts i konkurs, detta på egen begäran.
Företaget har 14 anställda, men företagsledningen hoppas att tillsammans med konkursförvaltaren hitta en lösning för en fortsatt drift, så att i alla fall ett antal anställda kan få arbeta vidare. Orsaken till konkursen är bland annat en tvist med ett försäkringsbolag om pengar, efter den brand som drabbade sågverket för ett år sedan.