Utsmyckning vid Visbys busstation ersattes av betong

4:09 min

När nya bussfickor infördes för ett antal år sedan på busstationen vid Gutavallen i Visby fick stensättarna fria händer att utforma stensättningen. Men nu är verket ersatt av betongplattor.

På Facebook har en del upprörts över tilltaget och undrat varför stensättningen inte har behållits.

Första frågan är om de var konstnärlig utsmyckning och borde behållts av detta skäl? På detta svarar Hanna Wärff-Radhe, som är konsthandläggare på Region Gotland, att konstnärlig gestaltande utsmyckning utförs av yrkesverksamma konstnärer som livnär sig på sitt arbete. Hon har kontrollerat men stensättningen som planerats och utförts av stensättarna själva, Jim Enström och Mikael Olsson är inte dokumenterad hos Region Gotland som konstverk. Nu är det borttaget och ersatt av betongplattor.

Konstnärlig utsmyckning görs idag med 1 procent av nybyggnadskostnad på fastigheter hos Region Gotland. Enligt Hanna Wärff Radhe pågår ett politiskt arbete att utöka den ersättningen och snart skall de nya riktlinjerna för utsmyckning av utomhusmiljö upp till regionfullmäktige för beslut. Detta kan påverka kryssningskajen som inte fått pengar till konstnärlig utsmyckning.