Justitieombudsmannen friar Mullsjö kommun

Det sekretessavtal som Mullsjö kommun krävde att anställda och politiker i kommunen skulle skriva under, har granskats av Justitieombudsmannen, JO.

Det var Anders Stein, politiker för Mullsjö Framtid, som vägrade att skriva under och anmälde avtalet till JO, för att han menade att det inskränker meddelarfriheten, alltså att offentligt anställda ska kunna prata med media utan att straffas.

Men JO anser inte att Mullsjö kommun gått över gränsen med sitt avtal, men tycker att det är bra att kommunen nu skrotat avtalet på grund av för många missförstånd.