معرفی بودجه بهاره

نخست وزیر استفان لوون، وزیر دارایی ماگدالنا اندرشون و وزیرآموزش گوستاو فریدولین دریک کنفرانس خبری درمقر دولت در روسن‌باد که از دقایقی پیش آغازشده، بودجه بهاره دولت را معرفی می‌کنند.

استفان لوون درآغاز این کنفرانس بر این تاکیدکرد که مدل رفاهی سوئد ازبین نخواهدرفت و درعوض، توسعه نیز خواهدیافت. او همچنین گفت که با حزب چپ توافق کرده‌اند که سالانه مبلغ ده میلیارد کرون دراختیار کمون‌ها و شوراهای استانی قراردهند. هزینه کردن این مبلغ برای برنامه‌های مختلف توسط خود کمون‌ها و شوراهای استانی صورت خواهدگرفت.
برگزاری این کنفرانس در آخرین ساعات به رسانه‌ها اطلاع داده شد و به نظر گزارشگر و مفسر سیاسی رادیوسوئد فردریک فورتِن‌باخ، دلیل آن ندادن فرصت به حزب چپ برای مخالفت بوده‌است.
بودجه بهاره در روز چهارشنبه توسط وزیر دارایی، ماگدالنا اندرشوُن به پارلمان داده خواهدشد. ازجمله پیشنهادهای این بودجه که تاکنون معرفی شده می توان به کاهش هزینه کارفرمایی برای شرکت‌های یک نفره، نصف شدن مالیات غیرمستقیم، مُمس برای خدمات تعمیراتی محدود و افزایش مالیات بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها دربخش سرمایه گزاری اشاره کرد.