Pressade överförmyndare brister i rutiner

1:20 min

Överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör får kritik för bristande rutiner. Flera nämnder i Sverige är pressade av den stora mängden ensamkommande flyktingbarn.

Länsstyrelsen i Stockholm har hand tillsynen över överförmyndarnämnderna i Mellansverige

– Vi ser ju tendensen att ärenden om ensamkommande barn ökade kraftigt i slutet på förra året, och att det har påverkat både hur lång tid det tar för verksamheterna att förordna gode män för ensamkommande barn, men också övrig handläggning.

– Detta eftersom det ofta är samma resurser man jobbar med, säger Johan Lidman, jurist på enheten för tillsyn på länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsynsansvar för överförmyndarnämnderna i Västmanland, Stockholm, Uppsala, Sörmland och Gotland.

Nämnderna ansvarar för att tillsätta gode män åt olika behövande, bland annat ensamkommande barn.

Att det kom så många flyktingbarn i slutet på förra året påverkar alltså både väntetider och rutiner.

Det märks bland annat i Köping, Arboga och Kungsör, där den gemensamma nämnden nu jobbar med att förbättra rutinerna och även köper juristtjänster från Västerås stad.

Men man pekar också på att de många ensamkommande barnen påverkat handläggningen.

En bild som bekräftas av Johan Lidman på länsstyrelsens enhet för tillsyn i Stockholm:

– Det blir så klart en stor påfrestning på deras verksamheter när det sker en stark ökning på kort tid.