Rovdjur

Samebyar nekas skyddsjakt på lodjur

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på sammanlagt fem lodjur som Raedtievaerie (tidigare Frostvikens södra sameby), Njaarke (Sösjö) och Jijnjevaerie (Hotagens sameby)ansökt om.

Länsstyrelsen motiverar avslagen med att det nyligen bedrivits skyddsjakt på lodjur i Readtievarie samebys område och att det inte finns tillräckligt med dokumenterade skador på renar i de båda andra samebyarnas områden.