Världen rustar upp militärt igen

1:59 min

De militära utgifterna i världen ökade förra året med en procent, motsvarande 140 miljarder kronor. Det är första gången på fem år som det sker en ökning. Det visar fredsforskningsinstitutet Sipris genomgång.

Samtidigt som militärutgifterna ökar i vissa regioner minskar de i andra, berättar forskaren Sam Perlo-Freeman på Sipri som gjort undersökningen.

– Å ena sidan har ökade spänningar pressat upp de militära utgifterna, å andra sidan har det låga oljepriset satt stopp för den kraftiga ökningen i militära utgifter bland oljeproducerande länder.

Krigen i Syrien och i Jemen och kampen mot IS, inbördeskriget i Ukraina, liksom konflikterna i Demokratiska republiken Kongo och i Mali drev förra året upp de militära utgifterna i flera regioner.

Även Kina ökade sin militära budget, om än mindre än föregående år. Många av Kinas grannländer hängde på upptrappningen.

Samtidigt har ekonomiskt kärva tider fått många regeringar att skära ner på sina försvarsbudgetar. Särskilt länder som är beroende av oljeexport - som Venezuela och Angola - har tvingats till drastiska nedskärningar på grund av det låga oljepriset. Även USA och länder i Västeuropa minskade sina utgifter något förra året. Liksom Brasilien och flera andra länder i Sydamerika och i Afrika.

I Sverige ökade de militära utgifterna med 0,3 procent.

Globalt sett var ökningen en procent i fjol, efter flera av år av sjunkande militära utgifter.

Men att få exakta siffror på hur mycket alla länder lägger på sin militär är förstås svårt, i Sipris sammanställning saknas flera länder i Mellanöstern - som Syrien och Jemen - eftersom det inte gick att få uppgifter därifrån.

Sam Perlo-Freeman säger att det svårt att avgöra hur det har påverkat det totala utfallet.

– Det är omöjligt att göra en tillförlitlig uppskattning av vad som har hänt i de länder som inte finns med i statistiken.