Borgerlig kritik mot budget

1:37 min

Regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet om 10 miljarder extra till kommuner och landsting får kritik av moderaterna. Ekonomiska talesmannen Ulf Kristersson kan se behovet, men inte finansieringen.

– Jag tycker att regeringen är oförsiktig. Man ska vara väldigt varsam med att lånefinansiera nya utgifter. För det är vad de gör just nu, säger Ulf Kristersson

• Men hur vet du att det handlar om lån, regeringen har inte meddelat hur finansieringen ska se ut?

– Nä, men regeringen har varit väldigt tydliga med att de vill inte längre finanisera reformer. Att krona för krona inte längre gäller.

Dagens handslag mellan regeringen och Vänsterpartiet om att ge kommunerna och landstingen 10 miljarder extra varje år har fått moderaternas Ulf Kristersson på tårna. Han reagerar mot att finansieringen är oklar. Men själva problembilden, att kommuner och landsting, behöver långsiktiga förstärkningar avfärdar han inte.

– Jag utesluter inte att inte kommunerna och landstingen ska få mer pengar. Jag säger bara att varje reform ska vara finansierad. Vi kommer aldrig bidra till ofinansierad utgiftsökningar.

Finansminister Magdalena Andersson meddelar att kostnaden för satsningen inte ska spräcka den övre gräns för utgifter, det så kallad utgiftstaket, som gällt sedan mitten av 90-talet.

– Vår bedömning är att vi kommer att lyckas hålla utgiftstaket. Det finns ju olika metoder för det, och det kommer vi att göra.

Centerpartiets Emil Källström sällar sig också till kritikerna. Han menar att bästa sättet att stärka kommunerna och landstingen är att få fler i jobb. Men centern är öppet för ett ökat generellt stöd till kommuner och landsting.

– Där har vi ju sagt att vi vill gå från riktade bidrag till mer generella så att kommuner och landsting har större möjlighet att själva påverka sin situation.