Fler röster per person gynnar små partier

1:44 min

Hur skulle du rösta i valet till riksdagen om du fick fler än en röst? En enkät som P4 Jönköping gjort visar att fler skulle vilja rösta på fler riksdagspartier än ett.

Vad skulle hända om du och jag hade mer än en röst? Idag kan vi bara rösta på ett parti i till exempel riksdagsvalet fast vi kanske gillar andra partier mer i vissa frågor.

P4 Jönköping har gjort ett experiment tillsammans med vårt publiknätverk. Vi ställde frågan: Hur skulle du fördela dina röster om du hade en, tre eller nio röster? Cirka 120 personer svarade. Man kan konstatera att det var väldigt få som valde att lägga ALLA röster på samma parti. Man delade gärna upp rösterna på både två och tre partier. Flera valde även partier på olika sida blockgränsen. Resultatet förvånar inte Magnus Hagevi statsvetare vid Linneuniversitet i Växjö.

– Får man fler röster så fördelar man dem mer, och då är det de mindre partierna som får fler av rösterna.

Enkäten visar att det är de små partierna som blir vinnare om du och jag hade fler än en röst. Framför allt Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Förlorarna är de tre stora partierna, delvis Moderaterna men framför allt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Att ge var och en av oss fler röster gör inte demokratin sämre hävdar Magnus Hagevi.

– Det är inget problem demokratiskt, så länge man har lika många röster.

Hur skulle du rösta om du hade mer än en röst? Kommentera här nedanför.