Lund

Här planeras Lunds nya stadsdel

3:28 min

En ny pågatågsstation på Klostergården kan bana väg för ett ny stadsdel i Lund. Fullt utbyggd kan den sträcka sig ända till kommungränsen mot Staffanstorp, kanske längre om grannkommunen är med på planerna.

– 5 000-10 000 människor skulle kunna bo här i framtiden, så det kan bli en väldigt viktig stadsdel för Lund framöver, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Här intill reningsverksdammarna längs Höje å, ett område som i decennier fungerat som rekreationsområde för såväl Lundabor som för fågellivet, kan det i framtiden byggas bostäder. Med den nya pågagtågsstation som är planerad till 2023 kan Klostergården, de kommande åren, växa söderut.

Vi håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för att se hur hela sydvästra Lund kan förändras i framtiden. 

I kombination med att industriområdets marknadsägare uttryckt önskemål om att bygga bostäder i området och att reningsverkets roll snart kan vara utspelad ges möjligheten för Lunds kommun, att bygga bostäder i en del av kommunen som aldrig tidigare förekommit i diskussionerna.

Björn Abelson är medveten om att dagens rekreationsområde är mycket värdefullt för många Lundabor, och han intygar därför att kommunen kommer gå försiktigt fram.

– Det är väldigt många frågor som återstår att lösa, hur nära vattnet vill vi bygga.

Det har funnits visioner att bygga Lunds Västra hamnen men jag tror inte Lundaborna är beredda att offra det här fina naturområdet

– Man får hitta en kompromiss, att bostäderna får finnas i närheten men inte helt ner till vattnet.

De som har för vana att motionera i det här området, ska de vara oroliga att ni ska bygga bostäder och kanske arbetsplatser över hela fältet?
– Nej, vi redan nu inlett ett samtal med föreningslivet och de som bor i närheten om hur man kan bygga en helt ny stadsdel utan att förstöra de naturvärden och den rekreation och möjlighet att motionera som finns i dag.

2023 låter just nu långt fram i tiden?
– Ja, det är sju år, men tiden dit går väldigt fort. När pågatågsstationen kommer, vill vi ha de första bostäderna på plats. Här ligger ett stort industriområde där delar av verksamheten troligen får hitta nya platser i Lund framöver.