Rekordlågt grundvatten

0:54 min

Aldrig tidigare har så låga grundvattennivåer uppmätts som nu i delar av södra Sverige.

De berörda områdena är Öland, Gotland, delar av sydöstra Småland samt Blekinge. Grundvattnet har sjunkit under de senaste fem åren och de extremt låga nivåer som nu uppmätts har sannolikt orsakats efter en nederbördsfattig vinter.

– Vid flera av våra mätplatser så har vi noterat de lägsta nivåerna någonsin sedan vi började mäta år 1970, säger Bo Thunholm  hydrogeolog på Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU.

För att avhjälpa de rekordlåga grundvattennivåerna så måste det till rikligt med nederbörd nu under april månad, enligt Bo Thunholm. Och det är  mängder av uppemot 100 millimeter nederbörd som behövs över de berörda områdena.

När vårvärmen kommer och växtligheten sätter fart så urlakas vattennivåerna ytterligare.

Under sommarmånaderna sjunker grundvattennivåerna generellt ytterligare vilket medför fyllda vattendepåer. Om grundvattennivåerna inte höjs nu under våren så kan det bli problem för många hushåll.

– För de som har grävda brunnar så kan man helt enkelt få problem med tillgång till vatten och sinande brunnar.

– Man kan också få problem med risk för saltvatten för de med borrade brunnar i kustnära områden, säger Bo Thunholm.