Det här granskas extra noga i årets deklaration

1:23 min

Det finns tre områden i deklarationen där många lämnar felaktiga uppgifter och som kommer att granskas extra av Skatteverket i år. Ett exempel är resor till och från jobbet.

Ann-Kristin Mansfeldt på Skatteverket i Växjö berättar att tre områden i årets inkomstdeklarationer kommer att granskas extra noga den här gången, eftersom många lämnar felaktiga uppgifter där.

– Försäljning av fastighet eller bostadsrätt, resor till och från jobbet och försäljning av aktier. Alla deklarationer kontrolleras på ett eller annat sätt, men de här områdena kontrolleras extra noga.

Hon berättar vidare att de flesta av de fel som hittas inom ovanstående kategorier inte har gjorts i syfte att fuska.

– Det kan ju bero på att det är regler som är svåra att följa och förstå, säger hon och fortsätter:

– Sedan finns ju de avsiktliga felen, som till exempel att man yrkar avdrag för en kostnad som man över huvud taget inte har. Man kanske samåker till och från jobbet men ändå själv yrkar på avdrag för resor till och från jobbet. Det är ju då en oriktig uppgift och då kan man få skattetillägg.