Hällefors kommun står på sig mot Konkurrensverket

Turerna kring tv-inspelningen av Sommar med Ernst i Björkskogsnäs utanför Hällefors i fjol går vidare.


Konkurrensverket kräver att Hällefors kommun ska betala sammantaget 190 000 kronor i böter för två otillåtna direktupphandlingar.

Men Hällefors kommun står fast vid att lagen om offentlig upphandling inte gäller i det här fallet. Det beslutade den politiska majoriteten i ett extrainsatt kommunstyrelsemöte på måndagen efter att ha tagit hjälp av en jurist.

I svaret skriver kommunledningen i Hällefors att de "står fast vid, efter avstämning med jurist med lång erfarenhet av offentlig upphandling, att LOU inte gäller för kontrakt som avser anskaffning eller produktion av programmaterial avsett för TV-program."

Däremot ser oppositionen ingen anledning att ifrågasätta Konkurrensverkets beslut.