Ny kritik mot kyrkohandboken

Svenska kyrkan får förnyad kritik för sitt arbete med framtidens gudstjänstmusik.

Det är Kungliga musikaliska akademien som dömer ut också det senaste förslaget till ny kyrkohandbok i ett remissvar som lämnades in på måndagen.

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster som högmässor, dop och begravningar ska gå till, men kyrkan har fått massiv kritik från musik-Sverige för att slarva med arbetet. En kritik som endast i mycket ringa omfattning haft någon inverkan på det senaste, reviderade förslaget enligt Kungliga musikaliska akademien.

Akademien föreslår att deadline för handboken nu slopas. Ambitionen från kyrkans sida har varit att ha en ny kyrkohandbok klar till reformationens 500-årsjubileum, 2017.