Växjö

Regionråd välkomnar Växjö som regionsäte

Regionrådet Anna Fransson, (S) välkomnar förslaget att Växjö skulle bli regionsäte.
– Ett regionsäte kommer att innebära många hundra nya jobb vilket är positivt för Kronobergarna, säger hon.

Igår berättade vi att Växjö föreslås att bli regionhuvudstad, med säte för den regionala styrelsen i den nya stora regionen om Småland, Öland och Östergötland kommer att slås samman som är på förslag.

Det beskedet gav den så kallade indelningskommittén, som tittar på eventuella storregioner.

– En eventuellt ny region måste också ta hänsyn till sydöstra Sveriges förutsättningar, därför är förslaget med Växjö som regionsäte logiskt, avslutar Fransson.