Flyktingkrisen

Mer pengar till flyktingmottagande i Östersund

För att täcka kostnaderna för Östersunds flyktingmottagande föreslås kommunstyrelsen få tolv miljoner kronor extra i år.

Pengarna ska användas för "övergripande integrationsfrämjande satsningar", bland annat föreslås att kommunen ordnar fler praktikplatser och anställer fler via instegs- och nystartsjobb i kommunens verksamheter.  

Det framkommer i ett förslag som Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg lämnar över till kommunstyrelsen för beslut i dag.

Pengarna ska tas från statens engångsbidrag på 40,7 miljoner kronor, som kom i fjol.

Anders Wennerberg föreslår även att kommunen de närmaste åren ska ta emot minst 300 nyanlända flyktingar per år. För att klara det behövs det ett 100-tal nya lägenheter per år.