Jakt

Ingen skyddsjakt på rådjur efter grannfejd i Krokom

Matning av rådjur har lett till konflikt på en ort i Krokoms kommun. En granne vill att djuren ska skjutas men länsstyrelsen säger nej.

En person har ansökt om skyddsjakt på 10 rådjur som bland uppehåller sig i anmälarens trädgård och skadar trädgårdsväxter.

Enligt ansökan bottnar bekymren i att en granne utfodrar rådjuren och därmed lockar dem till området. Anmälaren anser också att utfodringen medför risk för att djuren blir påkörda av tåget som passerar i närheten.

Länsstyrelsen anser inte att skälen för skyddsjakt är tillräckliga och avslår ansökan.