En bananflugeart – två dieter

Biologer har sett att en specifik art av släktet bananflugor har visat sig kunna äta så kallad nonifrukt, som är giftig för de flesta andra arter av bananflugan.

Tidigare har man vetat att en annan art av bananflugan på Seychellerna också är gärna äter av den syrliga frukten. Det verkar dessutom vara samma gener som ligger bakom att de olika arterna tål den.

Det intressanta med den specifika arten, Drosophila yakuba, är att den här immuniteten mot nonifrukten bara gäller populationer som lever på ön Mayotte utanför nordöstra Mozambique i östra Afrika. För individer av samma art som lever på fastlandet är frukten tvärtom giftig.

Troligen har de två populationerna separerats för cirka 30 000 år sedan, och det är väldigt ovanligt att samma art har så pass skilda matvanor.

Forskningen innebär ytterligare en ledtråd till hur olika djur anpassar sig till olika sorters föda beroende på sin miljö.


Referens: Amir Yassin et al. Reccurent specialization on a toxic fruit in an Island Drosophila population. PNAS, 2016. DOI: 10.1073/pnas.1522559113