Kultur

Åtta år till för Moderna i Malmö

1:18 min

Allt talar för att Moderna museets filial i Malmö kommer finnas kvar i ytterligare 8 år.

Det nuvarande avtalet mellan stat, region och kommun går ut vid årsskiftet, men under våren har de tre parterna förhandlat och är i princip överens om en fortsättning.

Mer pengar och mindre detaljstyrning är målet med det nya avtalet.

Förslaget till nytt avtal som ännu håller på att finjusteras går ut på att Moderna museet stannar i ytterligare 8 år i Rooseums gamla lokaler som man ju flyttade in i 2009.

Moderna har ju genom årens lopp hävdat att Malmömuseet är underfinansierat, senast i höstas pekade man på att det behövs runt 3 miljoner till årligen. Förslaget till nytt avtal innehåller också en gemensam uppräkning, men det är oklart om det blir så mycket Moderna önskar.

Däremot är alla överens om att det nya avtalet inte tillnärmelsevis ska vara lika detaljerat som det gamla. Det stipulerade tex att museet ska göra tre större utställningar per år varav minst två ska vara unika för Malmö, och att ungefär 100 verk ur samlingarna ska visas under en period på 18 månader.

En konsultfirma som tittat på förra avtalet ifrågasätter dessutom formuleringar som att det ska vara ett "högkvalitativt museum av internationell klass", eftersom det inte någonstans förklaras vad det innebär.

Moderna museet i Malmö är det enda statliga konstmuseum som har en regional och kommunal medfinansiering, tre viljor som ska samsas. Men enligt planen ska ett nytt avtal på ytterligare 8 år, undertecknas den 23 maj.