Sundsvalls kommun tveksam till att fortsätta sponsra Dragons

3:28 min

Sundsvalls kommun har stöttat Sundsvall Dragons med 800 000 per år i utbyte mot att man bland annat bär Näringslivsbolagets logga. Nu tvekar kommunen inför att förlänga avtalet på grund av oklarheter kring styrelse och ekonomi.

Vad är lösningen för Dragons? Gör kommunen rätt att vänta med sponsoravtal? Diskutera i kommenteringen! 

Sundsvall Dragons är en klubb i ekonomisk kris med bland annat skulder hos Kronofogden, problem med försenade spelarlöner och obetalda hyror för spelarbostäder. 

När Stefan Söderlund, VD för Stadsbacken som äger Näringslivsbolaget i Sundsvall, träffade styrelsens för Dragons i fredags framkom det att klubben bara har två personer i styrelsen: Klubbdirektören Anders Jansson, klubbdirektör och ordförande Anders Öhrn. 

– Det är olämpligt att personer som är anställda av föreningen också utgör styrelsen. Det är en konstig ordning av styrningen av verksamheten, säger Stefan Söderlund.

Enligt föreningens nuvarande ordförande Anders Öhrn ska föreningens styrelse bestå av fyra ledamöter, men två platser är i dagsläget vakanta. Hur länge det har sett ut så vill han inte svara på. Stefan Söderlund tycker att en förening bör ha fler än två styrelseledamöter.

– Så man får in olika typer av kompetenser, säger han.

För att kommunen ska teckna ett nytt avtal med Sundsvalls Dragons måste det först väljas en ny styrelse.

Vi förväntar oss att de har ett medlemsmöte där de i god ordning väljer en ny styrelse som vi kan få träffa.

– Som i alla avtal är förtroendefrågan viktig, säger Stefan Söderlund.

Att kommunen har sponsrat föreningen i flera år trots att den i flera år har haft ekonomiska problem förklarar Stefan Söderlund med att finns långa avtal med flera elitklubbar i kommunen.

– Deras verksamhet är viktig och profilerar Sundsvall i Sverige. Det senaste året har vi intensifierat vår granskning av Dragons verksamhet och följt upp hur de jobbar med ekonomin. Men som vi ser nu börjar vi bli oroliga för föreningens framtid.