Direktrapport: Swedbanks årsstämma

6:22 min

Swedbank höll i dag årsstämma efter turerna kring styrelsens fastighetsaffärer och entledigandet av vd Michael Wolf. Ekot direktrapporterar med analys och kommentarer. 

  • Föreningen Aktiespararna ville att stämman skulle skjutas upp men fick inte gehör för kravet.
  • Förre vd:n Michael Wolf har nekats ansvarsfrihet av årsstämman.
  • Avgående ordförande Anders Sundström har också nekats ansvarsfrihet.
  • Föreningen Aktiespararna krävde också en särskild granskning men förlorade även den omröstningen.
  • Lars Idermark valdes till ny ordförande.