Uppemot 400 statliga konstverk har stulits eller försvunnit

2:24 min

Under de senaste elva åren har uppemot 400 statliga offentliga konstverk anmälts stulna eller saknade. 

Hundratals offentliga konstverk har anmälts stulna eller saknade. Särskilt stöldbegärliga är brons- och kopparskulpturer som fraktas iväg, smälts ner och säljs vidare enbart för metallvärdets skull.

– På platser som är obevakade, till exempel universitetsområden, så kan man säga att det bara är en tidsfråga innan bronsskulpturer stjäls idag, säger Henrik Orrje, administrativ chef på Statens Konstråd, som arbetar med tillsyn över den statliga konsten.

Under de senaste elva åren har uppemot 400 statliga offentliga konstverk anmälts stulna eller saknade. Konstverk som till stor del bekostats av gemensamma skattemedel och som är en del av det svenska kulturarvet.

Oftast är det just metallen som konsttjuvarna vill åt. 2007 stals till exempel delar av Sivert Lindbloms bronsskulpturer, stora bronsklot i en meter i diameter, vid Haga Norra i Stockholm. Verken gjöts sedan upp igen och kunde förra året återinvigas - men med vissa säkerhetsåtgärder vidtagna.

– Bronsskulpturer är ihåliga och hela hålrummet fyllde man med betong. Bara en vecka efter återinvigningen så var det ett nytt stöldförsök men då var bronskloten för tunga så de hamnade på gräsmattan, säger Henrik Orrje.

Men alla statliga offentliga konstverk som stjäls gjuts inte upp på nytt. Henrik Orrje uppskattar att det skulle kosta miljontals kronor att återuppföra alla de verk som försvunnit. Och en stor del av verken är bara försvunna enligt Statens konstråd, alltså verk som förlorats eller tappats bort vid till exempel ombyggnationer och renoveringar.  

Att komma åt stölderna av den offentliga konsten är svårt enligt polisen. Oftast inleds inte ens en förundersökning.

– Det läggs ner omedelbart om man inte har några spår att gå på. Är det på det viset att man i en park helt plötsligt konstaterar att: vart tog statyn vägen? Om ingen sett eller hört något då finns det ju inte så mycket att utreda, säger Jan-Åke Törnhage, kriminalinspektör på godsspaningsenheten i Stockholm.

Han konstaterar att konstölderna inte är en högprioriterad fråga hos polisen, det finns inte tillräckligt med resurser helt enkelt. Men för att komma åt en del av problemet tycker Jan-Åke Törnhage att varje polisregion skulle ha ett fåtal poliser, med ansvar för just uppföljning av handeln med begagnade varor.

– Om man hade poliser som jobbade med det så kanske man skulle kunna återfinna en del av sådant som försvinner, säger han.

Även kommunal- och landstingsägd offentlig konst stjäls och försvinner. Sedan 2015 fram till idag har det till exempel förekommit 25 stölder av skulpturer och statyer enligt polisen.

Det finns dock inget samlat register över innehav och stölder av den statliga, kommunala- och landstingsägda offentliga konsten i Sverige.