Fortsatt turbulent tid väntar för Swedbank

2:48 min

I dag hålls bolagsstämma i Swedbank som ju har skakats om rejält den senaste tiden. Det kommer att vara en fortsatt turbulent tid i Swedbank, säger Sören Granath, chef för Ekonomiekot.

Det är en bank som praktiskt taget är utan ledning som går till stämma i dag. Vd:n Michael Wolf har sparkats och misstänks för insiderbrott. Styrelseordföranden och flera andra nyckelpersoner också har tvingats bort i spåren efter de privata fastighetsaffärer som toppchefer haft med bankens egna kunder.

På årsstämman ska bland annat en ny styrelseordförande väljas, men det har redan väckts frågetecken kring den föreslagna kandidaten för ordförandeposten.

–Det är en fråga om vilka som känt till och ägnat sig åt privata fastighetsaffärer. Dagens industri har nu kommit med uppgiften att hela styrelsen, inklusive vice styrelseordförande Lars Idermark som är tilltänkt ny styrelseordförande, också kände till de här affärerna, vilket är väldigt komprometterande. Väljs han i ett år så innebär det att frågan kommer att fortsätta förfölja banken, säger Sören Granath, chef för Ekonomiekot.

Förutom att en ny styrelse ska väljas så ska frågan om ansvar för den gamla styrelsen avhandlas, hur kommer ägarna att agera?

–Det har varit lite olika bud om man ska kräva att hela styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Just nu handlar det om styrelseordförande Anders Sundström och vd:n Michael Wolf. Det verkar som att de svenska aktieägarna har kommit överens om att bevilja dem ansvarsfrihet.

–När det gäller de utländska aktieägarna så finns det ett rådgivningsföretag, ISS, som går ut till stora aktieägare, placerare och institutioner i världen och talar om vilka beslut de ska ta, eftersom det är svårt att ha koll på vad man har för placeringar i världen. De föreslår att Sundström och Wolf inte får ansvarsfrihet. Det krävs tio procent av rösterna på stämman för att det inte ska bli ansvarsfrihet, just nu vet vi inte hur det kommer att bli.

Den nya styrelsen har att återskapa förtroendet för banken. Vad förväntas den göra?

–Först ska styrelsen ha förtroende, och stämman är det högsta beslutande organet. Sedan, ska man utse en ny vd. Den tillförordnade vd:n, Birgitte Bonnesen, förväntas få jobbet. Sedan ska flera höga befattningshavare bytas och man måste också rensa upp i reglerna när det gäller sidouppdragen, vilket är på gång. Det handlar om företagskulturen och en omstart för Swedbank.

Och turbulensen är inte över i och med årsstämman idag…?

–Nej, åklagaren utreder brottsmisstankar när det gäller Michael Wolf som misstänks för insiderbrott. Samtidigt utreder Finansinspektionen fastighetsaffärerna. Så detta kommer att fortsätta, Sören Granath.