Polisen: Lugnet har lagt sig i Gottsunda

1:43 min

Polisen sammanfattar nu sina insatser efter den senaste tidens oroligheter i Gottsunda och Valsätra och läget i området är nu lugnt, säger Jale Pojarevius som är kommenderingschef för den särskilda händelse som oroligheterna klassades som, och som avslutades igår.

– I stort har vi fått vad vi polisiärt kallar för grönt läge, det är ro och lugn som infunnit sig i Gottsunda. Resultaten enligt min bedömning beror på samverkan, där vi och framför allt brandkår, kommun, socialtjänst, de boende i Gottsunda och andra som har deltagit i det här arbetet har bidragit på sitt sätt. Det stora hela gör att vi får kontroll över läget.

Totalt rör det sig om fyrtio incidenter i Gottsunda/Valsätra säger Jale Poljarevius, sen oroligheterna med bilbränder och stenkastning startade.
Det handlar bland annat om sexton bilar som har skadats direkt eller indirekt av bränder, vid sju tillfällen har soprum brunnit och det har varit sex andra bränder.

– Sen några av incidenterna är ju också där vi har de här grövre brotten, som har direkt bäring på området, i form av att kanske misstänkta gärningsmän hör hemma i vårt område som blivit drabbat av social oro.

Vilka är de grövre brotten?

– Vi har haft något fall av människorov, det har varit något fall av mordförsök och liknande, så det är rätt så allvarliga incidenter som det varit fråga om.

I mitten av förra veckan klassades oroligheterna som en särskild händelse, som innebar att polisen kunde ta in resurser för att jobba enkom med det här. Den har nu avslutats.
Totalt är fem personer gripna för olika brott berättar Jale Poljarevius, och flera andra har på olika sätt omhändertagits. Men än är ingen gripen för bränderna och stenkastningen.

– Det beror på att det är väldigt, väldigt svårt att gripa när det är bilbränder. I det här fallet så har det blivit så att en bil har satts i brand, polis kommer till plats och det enda man ser är ett vrak som brinner. Vi har försökt med hundspårning och liknande, men vi har inte kunnat gripa någon för själva bilbränderna.