Ny skollag anledning till grundskoleförändring

0:50 min

Av ekonomiska och pedagogiska skäl ska de kommunala mellanstadieskolorna i Västerås utökas med årskurs sex.

Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i grundskolenämnden, säger att förhoppningen är att alla skolor med årskurs ett till fem ska ha infört den här förändringen senast hösten 2018.

– Den nya skollagen innebär en förändring där man håller ihop stadierna och ett förtydligande att sexorna är en del av mellanstadiet. Så det är av pedagogiska skäl och en fördel rent ekonomiskt att ha skolor med årskurs sju till nio, säger hon.

Vissa lärare kommer behöva sätta betyg för första gången, hur ser du på det?

– Vi har redan i dag skolor där man har haft kvar sexorna hela tiden. Jag tror att med kompetensutveckling och utbildning så klarar man av den delen. Jag ser det inte som ett stort problem. Lärarna har känt eleverna i flera år och kan göra en bedömning utifrån de betygskriterier som finns.