Karta: Så är brandskyddet vid asylboendena i Västmanland

0:27 min

En granskning som Sveriges Radio gjort visar på allvarliga brister i brandskyddet på många asylboenden. På kartan kan du se vilka brister som upptäckts i din kommun.

På kartan kan du klicka på valfri kommun och se vilka brister, och hur många brister, som har upptäckts på olika asylboenden och hem för ensamkommande flyktingbarn. Du kan också klicka på radioapparaten för att höra mer.

Här är några exempel på brister:

  • Låsta utrymningsvägar
  • Tom handbrandsläckare
  • Möbler blockerar utrymningsvägar
  • Brandlarmet urkopplat
  • Utrymningsväg saknas
  • Ej funktionsdugliga brandlarm

Läs mer: Så här gjorde vi granskningen

Här hittar du hela Sveriges Radios granskning om brandskyddet

Webbutveckling: Digitala insatsstyrkan digitalainsatsstyrkan@sverigesradio.se