Barn på Gotland kan få böcker på recept

1:33 min

Nu införs språk på recept på Gotland.Språkpåsen har testats i Hemse, men införs nu över hela ön.

När barnhälsovården upptäcker att ett barn behöver extra språkstöd skickas ett recept till biblioteket. Där får familjen tips på hur de kan stötta barnets språkutveckling och en påse låneböcker med sig hem.