Tummen ner för ny tåglinje

Ljungby kommun är inte intresserad av att ta upp tågtrafiken på den nedlagda sträckan Ljungby-Värnamo. Det säger det socialdemokratiska kommunalrådet Jan-Evert Johansson.
Det är det privata bolaget Skånetåg som vill starta godstrafik mellan de båda orterna som ett miljövänligt alternativ till lastbilstransporterna. Men enligt Jan-Evert Johansson är förslaget orealistiskt eftersom tidigare utredningar visat att det inte går att driva lönsam godstågtrafik på sträckan i den omfattning som Skåne planerar.