Flera vårdcentraler saknar akuttider

Fler vårdcentraler i Uppsala har visat sig ha problem med att erbjuda tillräckligt antal akuttider, visar en granskning. 

Det har också funnits brister i telefontillgängligheten hos ett antal vårdcentraler i Uppsala, visar en granskning som landstinget gjort.

Både privata och offentliga vårdcentraler har granskats, och i det stora hela följer de alla gällande regler och avtal. Men, förutom fler akuttider och telefontider, kan flera av dem behöva förbättra sin diagnossättning och journalanteckningar.

Rekommendationer har överlämnats till versakmhetscheferna på respektive vårdcentral. 

Granskningen utfördes av en oberoende konsultfirma, på uppdrag av landstinget i Uppsala.