Skandia Fastigheter: Vi följer marknadshyrorna

1:27 min

På Frölunda torg har flera mindre butiker tvingats stänga verksamheten bara det sista kvartalet. Höga hyror är orsaken säger handlarna.

Skandia Fastigheter som driver Frölunda Torg menar att de följer marknadshyrorna.

Under de sista två åren har ett antal butiker fått stänga sin verksamhet på Frölunda Torg. Som liten företagare kan du tvingas betala runt 10 000 kronor per kvadratmeter och år.

Skandia Fastigheter som driver Frölunda Torg menar att hyrorna följer marknaden.

– Den hyran som är rimlig är den vi kommer överrens om med våra hyresgäster, den enskilda hyresgästen. Än en gång, det bestäms utifrån vad marknaden är beredd att betala för olika på lokaler Frölunda torg, säger vd David Schongin.

Hur förstående är du som centrumchef för de hyresgäster som vill vara kvar på Frölunda Torg men som inte klarar av hyrorna?

– Vi har all förståelse för det, men i längden är det inte enbart hyran som är avgörande för om man kan bedriva en lönsam verksamhet. Det är många andra delar också. Och i slutändan så är det kunden som väljer vilka butiker som är attraktiva för att jag ska göra mina köp där.

Det har varit många butiker som har stängt ner verksamheten på Frölunda Torg sista tiden, hur kommer det sig?

– Jag konstaterar bara att vi på intet sätt har stor omsättning i lokaler, utan vi tycker kanske att vi ligger något i underkant till vad vi bör ha för att kunna ha ett attraktivt erbjudande till våra besökare på centrat.

Som centrumchef, bryr du dig om alla butiker på Frölunda torg?

- Vår ambition är självklart att det ska gå bra för alla våra hyresgäster, samtidigt får man vara realistisk och inse att det inte alltid kommer att gå bra för alla.