Ingen åtalas för misstänkta miljöbrott

2:07 min

Ingen kommer att åtalas för de fem misstänkta brott som länsstyrelsen i Norrbotten anmält Northland resources för.

Kammaråklagare Aino Alhem i Stockholm har lett förundersökningarna om de misstänkta brotten i samband med gruvdriften i Kaunisvaara, men nu har samtliga förundersökningar lagts ned.

– Att det kommer in en anmälan betyder inte med automatik att brott kan anses ha begåtts. Utan anmälan ska alltid följas av en förundersökning, och det är under förundersökningen som det ska utredas om det föreligger omständigheter som räcker för att brottet kan styrkas och att åtal kan väckas, säger hon.

– Ja, det är ju åklagarens bedömning, säger David Berggård, miljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Norrbotten åtalsanmälde förra året Northland för fyra misstänkta miljöbrott och ett misstänkt brott som gällde gruvbolagets transporter.

Gruvbolaget hade i sin tillståndsansökan inför gruvstarten att järnmalmen skulle transporteras på finsk järnväg till en hamn i Bottenviken.

Så blev det inte. I stället valde bolaget att transportera malmen på väg och järnväg till Narvik i Norge.

Misstankarna om miljöbrott gällde bland annat att grundvattnet utanför gruvan sjunkit 17 meter och att ett dike och klarningsmagasin åtminstone delvis anlagts utanför anvisat område.

Åklagaren har kommit fram till att de misstänkta brotten antingen varit preskriberade, eller av andra skäl inte kan leda till åtal.

– Där har det funnits andra omständigheter som gjort att jag inte anser mig inte kunna styrka brott, säger Aino Alhem.

Förutom länsstyrelsen har en privatperson anmält ett misstänkt miljöbrott med anknytning till Northlands verksamhet. Det gäller tågtransporterna med malm för att de dammade, men även den förundersökningen har lagts ned.

– Det har säkert varit olägenheter med det men jag har inte kunnat styrka att de varit betydande, säger Aino Alhem.

Inget av de misstänkta brotten i samband med gruvdriften i Kaunisvaara leder alltså till åtal.

Enligt David Berggård är det ovanligt att länsstyrelsens åtalsanmälningar får några rättsliga följder.

– I den absoluta huvuddelen läggs brottsmisstanken ned.

Vad tänker du om det?

– Det är väl något vi kan konstatera från vår sida, sedan får vi signaler från allmänheten, en del i allmänheten tycker det ger konstiga signaler, säger David Berggård.